menu responsywne

Manufacturer of protective equipment against falls from a height

Grants

protekt dotacje

Protekt Grzegorz Łaszkiewicz realizuje projekt pt.:

„Infrastruktura B+R dla rozwoju innowacyjnych produktów”.

Dofinansowany projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, podziałanie I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw. Celem głównym projektu jest zakup wyposażenia i sprzętu dla istniejącego w firmie PROTEKT laboratorium badawczego i działu konstrukcyjno – technologicznego w celu realizacji działań określonych w Planie prac badawczo – rozwojowych. Wsparcie przeznaczone na realizację projektu w znaczący sposób przyczyni się do rozbudowy potencjału badawczego firmy. Uzyska ona narzędzia do prowadzenia dalszych intensywnych prac badawczych laboratorium i działu konstrukcyjno-technologicznego zmierzających do rozszerzenia nowoczesnej oferty produktowej firmy.

Wartość całkowita projektu: 2 029 500,00 zł

Wartość dofinansowania: 575 750,00 zł

protekt dotacje protekt dotacje protekt dotacje protekt dotacje
protekt.pl - katalogi