menu responsywne

PRODUCENT SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

Firma protekt

Urządzenia i systemy produkowane przez firmę PROTEKT zapewniają bezpieczeństwo pracy w warunkach, w których występuje niebezpieczeństwo upadku z wysokości.

Nasz sprzęt stosowany jest w wielu dziedzinach gospodarki, podczas prac wysokościowych, głębokościowych oraz w ratownictwie. Oferujemy zarówno składniki indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości - szelki bezpieczeństwa, amortyzatory bezpieczeństwa, linki bezpieczeństwa, jak również stałe systemy asekuracyjne.

Szczególną wagę przywiązujemy do wygody użytkowania i niezawodności naszych urządzeń, starając się jak najlepiej dostosować do rosnących wymagań odbiorców.

Wszystkie wyroby firmy PROTEKT posiadają europejskie certyfikaty CE.

Treści, zdjęcia i ilustracje znajdujące się na tej stronie mają charakter wyłącznie poglądowy. Po szczegółowe, aktualne informacje użytkowe i techniczne proszę skontaktować się z biurem firmy.

Certyfikacja

Produkty ochrony osobistej firmy Protekt przeznaczone do powstrzymania upadku posiadają Certyfikaty Oceny Typu, przeprowadzone przez jednostki notyfikowane.

Ponadto wiele produktów posiada inne orzeczenia przydatności w szczególnych warunkach:

  • - Stefy zagrożenia wybuchem: Instytut Przemysłu Organicznego
  • - Komisja ds. Zagrożeń w Górnictwie
  • - Drabiny, drabiny linowe: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
  • - Wyposażenie Straży Pożarnej: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
  • - Surowce tekstylne: Instytut Włókiennictwa
inspec ciop pib apave
protekt.pl - katalogi