menu responsywne

Producent sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości

Kalkulator do obliczania Wolnej Przestrzeni pod Użytkownikiem

Stały punkt kotwiczenia Zmienny typ kotwiczenia
  • Amortyzator ABM
  • Amortyzator ABM z linką LB
  • CR 200 urządzenie samohamowne
  • LA 101 linka amortyzująca
linka amortyzująca

A - punkt konstrukcji stałej min. 10kN

B - poziom stóp

H - odległość pomiędzy punktem konstrukcji stałej a poziomem stóp użytkownika

L - całkowita długość linki amortyzującej z łącznikami

CLR - wymagana wolna przestrzeń pod użytkownikiem

linka amortyzująca

A - punkt konstrukcji stałej min. 10kN

B - poziom stóp

H - odległość pomiędzy punktem konstrukcji stałej a poziomem stóp użytkownika

L - całkowita długość linki amortyzującej z łącznikami

CLR - wymagana wolna przestrzeń pod użytkownikiem

linka amortyzująca

c - punkt konstrukcji stałej min. 10kN

B - poziom stóp

H - odległość pionowa pomiędzy poziomem stóp użytkownika a punktem kotwiczenia urządzenia

Kmax = 1/2 odległości H (maksymalny dopuszczalny zasięg pracy)

CLR - wymagana wolna przestrzeń pod użytkownikiem

linka amortyzująca

d - punkt konstrukcji stałej min. 10kN

B - poziom stóp

H - odległość pomiędzy punktem konstrukcji stałej a poziomem stóp użytkownika

CLR - wymagana wolna przestrzeń pod użytkownikiem

Dla taśmy AE320

protekt.pl - katalogi