Uruchom wyobraźnię
chroń życie
Uruchom wyobraźnię
chroń życie

Zamknij

Zamknij

Nasza firmaDotacje„Infrastruktura B+R dla rozwoju innowacyjnych produktów”

„Infrastruktura B+R dla rozwoju innowacyjnych produktów”

21.08.2020

Dotacja

 

Protekt Grzegorz Łaszkiewicz realizuje projekt pt.:

„Infrastruktura B+R dla rozwoju innowacyjnych produktów”.


Dofinansowany projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, podziałanie I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw. Celem głównym projektu jest zakup wyposażenia i sprzętu dla istniejącego w firmie PROTEKT laboratorium badawczego i działu konstrukcyjno – technologicznego w celu realizacji działań określonych w Planie prac badawczo – rozwojowych. Wsparcie przeznaczone na realizację projektu w znaczący sposób przyczyni się do rozbudowy potencjału badawczego firmy. Uzyska ona narzędzia do prowadzenia dalszych intensywnych prac badawczych laboratorium i działu konstrukcyjno-technologicznego zmierzających do rozszerzenia nowoczesnej oferty produktowej firmy.

 

Wartość całkowita projektu: 2 029 500,00 zł

Wartość dofinansowania: 575 750,00

 

Zapisz się do newslettera