Uruchom wyobraźnię
chroń życie
Uruchom wyobraźnię
chroń życie

Zamknij

Zamknij

WiedzaPraca na wysokości

Praca na wysokości

 

 Praca na wysokości może narazić pracowników 
 na szczególnie wysokie ryzyko utraty zdrowia lub życia 
 na skutek upadku lub innego poważnego zdarzenia. 

Wypadki związane z pracami wysokościowymi stanowią
dużą część wszystkich wypadków przy pracy - szczególnie śmiertelnych.

Rocznie w Polsce dochodzi do około 5000 wypadków będących następstwem upadku z wysokości,
w wyniku których 150 osób ponosi śmierć na miejscu lub odnosi ciężkie obrażenia.

(źródło: Główny Urząd Statystyczny - dane 2005r.)

 

Przepisy prawa polskiego i europejskiego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązują pracodawców zatrudniających osoby wykonujące prace na wysokości do zapewnienia właściwych środków chroniących przed upadkiem.

 

 

 

 


 

ORGANIZACJA PRACY

Jeżeli jest to możliwe, prace należy organizować tak, aby pracownicy znajdowali się poza strefą zagrożenia upadkiem z wysokości.

W przypadku jednak, gdy prace na wysokości będą wykonywane w miejscu i w sposób zagrażający bezpieczeństwu, należy dokonać wyboru najbardziej odpowiedniego sprzętu, który zapewni właściwe warunki pracy. Stosuje się przy tym zasadę pierwszeństwa środków ochrony zbiorowej (balustrady i siatki ochronne) nad środkami ochrony indywidualnej.

 


 

PRZYGOTOWANIE SPRZĘTU

Prawidłowy wybór sprzętu powinien uwzględniać charakter wykonywanej pracy. Wyborowi i używaniu środków ochronnych właściwych dla każdego stanowiska pracy powinno towarzyszyć specjalistyczne szkolenie i badanie lekarskie.

Ponadto pracodawca zobowiązany jest do odpowiedniego zaplanowania prac wysokościowych oraz zapewnienia nadzoru nad ich wykonywaniem i przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa. Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości podlega okresowym przeglądom kontrolnym wykonywanym przez wykwalifikowany personel.

Przeglądy okresowe nie zwalniają użytkowników z każdorazowej kontroli sprzętu przed użyciem.

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

Jako Środek Ochrony Indywidualnej (PPE) sprzęt chroniący przed upadkiem musi spełniać wymagania zharmonizowanych norm europejskich (EN). Wymagane jest umieszczanie ma wyrobach oznakowania CE zawierającego między innymi numer odpowiedniej normy europejskiej.

 

 

Zapisz się do newslettera