Uruchom wyobraźnię
chroń życie
Uruchom wyobraźnię
chroń życie

Zamknij

Zamknij

Nasza firmaDotacje

Aktualności

21.08.2020

Dotacja

„Infrastruktura B+R dla rozwoju innowacyjnych produktów”

Dofinansowany projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, podziałanie I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw. Celem głównym projektu jest zakup wyposażenia i sprzętu dla istniejącego w firmie PROTEKT laboratorium badawczego i działu konstrukcyjno – technologicznego w celu realizacji działań określonych w Planie prac badawczo – rozwojowych.

Czytaj więcej

21.08.2020

Dotacja

Poprawa konkurencyjności firmy PROTEKT poprzez wdrożenie innowacyjnych produktów

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ​​​​​​​DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Poprawa konkurencyjności firmy PROTEKT poprzez wdrożenie innowacyjnych produktów BHP.

Czytaj więcej

Dotacje

21.08.2020

Dotacja

„Infrastruktura B+R dla rozwoju innowacyjnych produktów”

Dofinansowany projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, podziałanie I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw. Celem głównym projektu jest zakup wyposażenia i sprzętu dla istniejącego w firmie PROTEKT laboratorium badawczego i działu konstrukcyjno – technologicznego w celu realizacji działań określonych w Planie prac badawczo – rozwojowych.

Czytaj więcej

21.08.2020

Dotacja

Poprawa konkurencyjności firmy PROTEKT poprzez wdrożenie innowacyjnych produktów

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ​​​​​​​DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Poprawa konkurencyjności firmy PROTEKT poprzez wdrożenie innowacyjnych produktów BHP.

Czytaj więcej

Zapisz się do newslettera