Uruchom wyobraźnię
chroń życie
Uruchom wyobraźnię
chroń życie

Zamknij

Zamknij

UsługiPrzeglądy sprzętu

Przeglądy sprzętu

Firma PROTEKT prowadzi przeglądy sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości:

 • przeglądy okresowe (coroczne lub częściej),
 • przeglądy fabryczne (po pięcioletnim okresie użytkowania lub wcześniej).

Przeglądy okresowe
i fabryczne można wykonać
 

 • w siedzibie firmy PROTEKT

  Należy przesłać sprzęt wraz ze zleceniem na wykonanie przeglądu na adres

  PROTEKT-SERWIS
  ul. Gombrowicza 6
  93-405 Łodź Polska
   
 • w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę

  Należy przesłać zlecenie na wykonanie przeglądu wraz z kontaktem 
  telefonicznym w celu ustalenia terminu i miejsca przeglądu.

Przeglądy okresowe może wykonywać
także osoba upoważniona przez producenta
lub odpowiedzialna za sprzęt w firmie w której
użytkowany jest sprzęt.
 

Osoba odpowiedzialna za sprzęt powinna:

 • posiadać odpowiednie upoważnienie od kierownika czy dyrektora firmy do zajmowania się w/w sprawami
 • przejść szkolenie z zakresu przeglądu sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

 

Przeglądy okresowe sprzętu należy wykonywać zgodnie z instrukcją użytkowania poszczególnych elementów sprzętu zgodną z PN-EN 365 "Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. 
Ogólne wymagania dotyczące instrukcji użytkowania oraz znakowania".

 

Cenniki i formularz przeglądu

pliki do pobrania

 

Cennik okresowego przeglądu
stałych systemów kotwiczących

Cennik okresowego przeglądu
sprzętu indywidualnego

Formularz przeglądu

Zapisz się do newslettera