Uruchom wyobraźnię
chroń życie
Uruchom wyobraźnię
chroń życie

Zamknij

Zamknij

UsługiPrzeglądy sprzętu

Firma PROTEKT prowadzi przeglądy sprzętu do pracy na wysokości:

 

 • przeglądy okresowe (coroczne lub częściej),
 • przeglądy fabryczne (po pięcioletnim okresie użytkowania lub wcześniej).

 

Przeglądy okresowe
i fabryczne można wykonać:

 

 • w siedzibie firmy PROTEKT

  Należy przesłać sprzęt wraz ze zleceniem na wykonanie przeglądu na adres

  PROTEKT-SERWIS
  ul. Gombrowicza 6
  93-405 Łodź Polska
   

  serwis@protekt.com.pl
  tel. +48 42 29 29 545

 • w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę

  po wcześniejszym ustaleniu drogą mailową: tomekcanert@protekt.com.pl

Przeglądy okresowe szelek bezpieczeństwa może wykonywać także osoba upoważniona przez producenta lub odpowiedzialna za sprzęt w firmie w której użytkowany jest sprzęt.

Osoba odpowiedzialna za sprzęt powinna:

 • posiadać odpowiednie upoważnienie od kierownika czy dyrektora firmy do zajmowania się w/w sprawami
 • przejść szkolenie z zakresu przeglądu sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

 

Przeglądy sprzętu do pracy na wysokości należy wykonywać zgodnie z instrukcją użytkowania poszczególnych elementów sprzętu zgodną z PN-EN 365 "Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. 
Ogólne wymagania dotyczące instrukcji użytkowania oraz znakowania".

 

Cenniki i formularz przeglądu

pliki do pobrania

 

Cennik okresowego przeglądu
stałych systemów kotwiczących

Cennik obowiązuje od 1.02.2023 r.

Pobierz cennik okresowego przeglądu
sprzętu indywidualnego

Cennik obowiązuje od 1.02.2023 r.

Formularz przeglądu

Zapisz się do newslettera