Uruchom wyobraźnię
chroń życie
Uruchom wyobraźnię
chroń życie

Zamknij

Zamknij

Nasza firmaO firmie

O firmie

 

 

Firma PROTEKT
została założona w 1989 roku
w centralnym mieście Polski - w Łodzi.

 Od początku istnienia naszym celem jest 
 ochrona ludzi przed upadkiem z wysokości.
 

Produkujemy urządzenia i systemy zapewniające bezpieczeństwo pracy.

Nasz sprzęt stosowany jest w wielu dziedzinach gospodarki, podczas prac wysokościowych, głębokościowych oraz w ratownictwie.

Oferujemy zarówno składniki indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości - szelki bezpieczeństwa, amortyzatory bezpieczeństwa, linki bezpieczeństwa, jak również stałe systemy asekuracyjne.

 

 


Certyfikacja

 

Wszystkie nasze produkty podlegające certyfikacji posiadają europejskie certyfikaty
i są oznaczone znakiem CE.


Produkty przeznaczone do powstrzymania upadku posiadają Certyfikaty Oceny Typu, przeprowadzone przez jednostki notyfikowane.

Ponadto wiele produktów posiada inne orzeczenia przydatności w szczególnych warunkach

  • Produkty używane w strefach zagrożonych wybuchem: Instytut Przemysłu Organicznego
  • Produkty używane w górnictwie: Komisja ds. Zagrożeń w Górnictwie
  • Drabiny, drabiny linowe: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
  • Wyposażenie Straży Pożarnej: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
  • Surowce tekstylne: Instytut Włókiennictwa

 

 

Zapisz się do newslettera