Uruchom wyobraźnię
chroń życie
Uruchom wyobraźnię
chroń życie

Zamknij

Zamknij

WiedzaNormy

Normy

 • ANSI S3.19

  Norma amerykańska - Metody badania środków ochrony słuchu

  CEN/TS 16415

  Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Urządzenia kotwiczące. Zalecenia dla urządzeń kotwiczących używanych przez więcej niż jedną osobę jednocześnie

 • EN 1004

  Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych

  EN 12195-2

  Mocowanie ładunków - Bezpieczeństwo - Część 2: Pasy mocujące ładunki

 • EN 12278

  Sprzęt alpinistyczny - Bloczki linowe - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

  EN 12841 A

  Środki indywidualnej ochrony przed upadkiem z wysokości - Linowe systemy asekuracyjne i wspomagające pracę - Urządzenia regulacyjne dla lin

 • EN 13001

  EN 131

  Drabiny. Oznakowanie i instrukcje obsługi.

 • EN 13414-2

  Zawiesia lin stalowych , Bezpieczeństwo, Część 2: Wykaz informacji dotyczących użytkowania i obsługi dostarczanych przez wytwórcę zawiesi linowych

  EN 1492-1

  Zawiesia włókienne - Bezpieczeństwo - Część 1: Zawiesia pasowe płaskie tkane z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczenia

 • EN 1492-2

  Zawiesia włókienne - Bezpieczeństwo - Część 2: Zawiesia o obwodzie zamkniętym z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczenia

  EN 1496

  Sprzęt ratowniczy - Ratownicze urządzenia podnoszące

 • EN 1496/B

  Sprzęt ratowniczy - Ratownicze urządzenia podnoszące

  EN 1497

  Środki indywidualnej ochrony przed upadkiem z wysokości - Szelki ratownicze

 • EN 1498

  Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem - Pętle ratownicze

  EN 15011

 • EN 166

  Ochrona indywidualna oczu - Wymagania

  EN 166:1B

  Ochrona indywidualna oczu - Wymagania

 • EN 166:1B93

  Ochrona indywidualna oczu - Wymagania

  EN 166:1F93

  Ochrona indywidualna oczu - Wymagania

 • EN 170

  Ochrona indywidualna oczu. Filtry chroniące przed nadfioletem. Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie.

  EN 1731

  Ochrona indywidualna oczu - Siatkowe ochrony oczu i twarzy

 • EN 1891

  Sprzęt ochrony indywidualnej zapobiegający upadkom z wysokości - Liny rdzeniowe w oplocie o małej rozciągliwości

  EN 1891 Klasa A

  Liny rdzeniowe w oplocie o małej rozciągliwości

 • EN 341 klasa C

  Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości - Urządzenia do opuszczania

  EN 341: 2011 klasa D

  Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości - Urządzenia do opuszczania

 • EN 348

  Odzież ochronna – Metoda badań -- Wyznaczanie odporności materiałów na działanie drobnych rozprysków stopionego metalu

  EN 352-3

  Ochronniki słuchu - Wymagania ogólne - Część 3: Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego

 • EN 353-1

  Środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości - Urządzenia samozaciskowe z prowadnicą - Część 1: Urządzenia samozaciskowe ze sztywną prowadnicą

  EN 353-2

  Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Część 2: Urządzenia samozaciskowe z giętką prowadnicą

 • EN 354

  Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Linki bezpieczeństwa

  EN 355

  Amortyzatory bezpieczeństwa

 • EN 358

  Indywidualny sprzęt ochronny ustalający pozycję podczas pracy i zapobiegający upadkom z wysokości - Pasy ustalające pozycję podczas pracy i ograniczające przemieszczanie oraz linki ustalające pozycję podczas pracy

  EN 358 (R)

  Urządzenie ograniczające przemieszczanie

 • EN 358 P.4.1.5

  Odporność na działanie płomienia

  EN 360

  Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Urządzenia samohamowne

 • EN 361

  Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Szelki bezpieczeństwa

  EN 362/A

  Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Łączniki kotwiczące - zaprojektowane do dołączania ich bezpośrednio do określonych punktów kotwiczenia

 • EN 362/B

  Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Łączniki

  EN 362/Q

  Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Łączniki

 • EN 362/T

  Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Łączniki

  EN 363

  Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Systemy powstrzymywania spadania

 • EN 364

  Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości - Metody badań

  EN 366

  Odzież ochronna - Ochrona przed gorącem i ogniem - Metoda badania - Ocena materiałów i zestawów materiałów poddanych działaniu promieniowania cieplnego

 • EN 373

  Odzież ochronna - Ocena odporności materiału na działanie rozprysków płynnego metalu

  EN 397

  Przemysłowe hełmy ochronne

 • EN 397+A1

  Przemysłowe hełmy ochronne

  EN 471

  Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego - Metody badania i wymagania

 • EN 50365

  Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia

  EN 50508

  Wielofunkcyjne drążki izolacyjne do wykonywania czynności elektrycznych przy instalacjach wysokiego napięcia

 • EN 566

  Sprzęt alpinistyczny - Pętle - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

  EN 567

  Sprzęt alpinistyczny - Klamry liny - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

 • EN 60832-1

  Prace pod napięciem - Drążki izolacyjne i narzędzia wymienne - Część 1: Drążki izolacyjne

  EN 62193

  Prace pod napięciem - Drążki teleskopowe i teleskopowe drążki pomiarowe

 • EN 795

  Ochrona przed upadkiem z wysokości - Urządzenia kotwiczące - Wymagania i badania

  EN 795/A

  Ochrona przed upadkiem z wysokości - Urządzenia kotwiczące - Wymagania i badania

 • EN 795/B

  Ochrona przed upadkiem z wysokości - Urządzenia kotwiczące - Wymagania i badania

  EN 795/C

  Ochrona przed upadkiem z wysokości - Urządzenia kotwiczące - Wymagania i badania

 • EN 795/D

  Ochrona przed upadkiem z wysokości - Urządzenia kotwiczące - Wymagania i badania

  EN 795/E

  Personal fall protection equipment. Anchor devices

 • EN 812

  Przemysłowe hełmy lekkie

  EN 813

  Indywidualny sprzęt zapobiegający upadkom z wysokości - Uprząż biodrowa

 • EN ISO 20471

  Odzież o intensywnej widzialności - Metody badania i wymagania

  GS-ET-29: 2019-06

  Zasady testowania i certyfikacji osłon dla prac elektrycznych

 • PN-83/W-52501-PUNKT 8

  Drabinki okrętowe linowe

  PN-86/M-51510

  Sprzęt pożarniczy. Linki strażackie ratownicze.

 • PN-88/M-51502

  Sprzęt pożarniczy. Pasy strażackie

  PN-E-55000

  Słupołazy

 • PN-EN 1149-5

  Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne - Część 5: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne

  PN-EN 60832-2:20210

  Prace pod napięciem - Drążki izolacyjne i narzędzia wymienne - Część 2: Narzędzia wymienne

Zapisz się do newslettera