Płotki odgradzające

Jedną z podstawowych zasad bezpieczeństwa dotyczących miejsca pracy jest jego odpowiednie oznaczenie. Dzięki temu prace mogą przebiegać bez zakłóceń, a osoby trzecie pozostają skutecznie poinformowane o konieczności zachowania ostrożności. Jest to szczególnie ważne w przypadku prac prowadzonych przy studzienkach telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych, wymagających głębokich wykopów, czy też przy windach i na dachach. W tym celu, nieodzownym elementem wyposażenia ekip pracowniczych są płotki odgradzające i inne tego typu elementy, które dostarcza firma PROTEKT.

Płotki odgradzające od PROTEKT

 

Firma PROTEKT, jako czołowy polski producent urządzeń i systemów ochrony pracy, dostarcza wiele różnorodnych rozwiązań z zakresu wygradzania miejsc prowadzenia robót. W naszej ofercie wyróżnić można między innymi mobilne płotki odgradzające, takie jak:

 

  • rozstawne jedno~ lub czteromodułowe płotki zabezpieczające;
  • łączone modułowo plastikowe płotki ostrzegawcze z możliwością wyboru nadruku i napisów na panelu o jaskrawym kolorze;
  • słupki montowane na stopie do wyznaczania przestrzeni na dachach.

 

Proponowane rodzaje płotków odgradzających charakteryzuje lekka konstrukcja, która ułatwia nie tylko transport elementów, ale również ich montaż. Modułowa konstrukcja pozwala kształtować wygradzaną przestrzeń.

 

Inne elementy płotków odgradzających

 

W ofercie PROTEKT znaleźć też można systemy odgradzające montowane do elementów stałych. Przykładowo będą to bramki samozamykające (wraz z dodatkowym osprzętem zamiennym) czy też kasety z rozwijalną taśmą (do 15,5 m) do montażu na ścianach.