Zestawy do prac na dachu stromym

Niezależnie od charakteru prac wykonywanych na wysokościach odpowiednie zabezpieczenie pracownika przed upadkiem jest priorytetem wynikającym wprost z przepisów prawa i obowiązujących norm bezpieczeństwa. Jednym z bardziej wymagających tego rodzajów pracy są roboty wykonywane na dachach o stromych połaciach dachowych. Celem zapewnienia odpowiedniej pozycji podczas pracy oraz zabezpieczenia przed upadkiem, pracownicy muszą być wyposażeni w zestaw asekuracyjny do pracy na dachu stromym.

Zestawy asekuracyjne do pracy na dachu stromym od PROTEKT

 

Firma PROTEKT jest liderem wśród producentów sprzętu oraz całych systemów zapewniających bezpieczeństwo pracy. W przypadku pracy na dachach o wysokim kącie nachylenia niezbędne jest stosowanie zestawów asekuracyjnych do pracy na dachu stromym. W ofercie firmy PROTEKT znaleźć można różne zestawy asekuracyjne, w skład których wchodzą:

 

 

Każdy zestaw asekuracyjny do pracy na dachu stromym posiada wygodną torbę transportową.

 

Zestawy do prac na dachu stromym. Normy bezpieczeństwa

 

Każdy dostępny w ofercie firmy PROTEKT zestaw asekuracyjny do pracy na dachu stromym, jako środek ochrony indywidualnej do ustalania pozycji przy pracy spełnia odpowiednią normę PN-EN 358, a w przypadku poszczególnych modeli także normę PN-EN 353-2 oraz PN-EN 355.